دور ابزار دقیق
20%
تخفیف

دوره جامع ابزار دقیق(تکمیلی)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
66
600,000 تومان
دوره ابزار دقیق
20%
تخفیف

دوره جامع ابزار دقیق(پایه)

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان
73
680,000 تومان
32%
تخفیف

دوره موتورهای الکتریکی و برق صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان
64
430,000 تومان