32%
تخفیف

دوره موتورهای الکتریکی و برق صنعتی

4.00 1 رای
430,000 تومان

در این دوره به یک متخصص همه تن حریف در موتور های الکتریکی؛ مدارات راه اندازی؛مدارات حفاظتی؛ انتخاب تجهیزات راه اندازی و … تبدیل می شویم.

72
430,000 تومان