32%
تخفیف

دوره موتورهای الکتریکی و برق صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

در این دوره به یک متخصص همه تن حریف در موتور های الکتریکی؛ مدارات راه اندازی؛مدارات حفاظتی؛ انتخاب تجهیزات راه اندازی و … تبدیل می شویم.

66
430,000 تومان